Kælder renovering

Herunder finder I et udpluk af de overvejelser I skal gøre i forbindelse med en kælderrenovering. Omfanget af overvejelser afhænger naturligvis af den enkelte kælder.

Vi står gerne til rådighed med besigtigelse af jeres kælder, en specifik vurdering og tilbud. Vi kan også tilbyde at tage hele processen med projektering og myndighedsbehandling.

Ikke to kældre er ens. Selv naboens kælder i eksempelvis rækkehuse kan være forskellig, derfor undersøger vi altid jordbundsforhold, bærende konstruktioner, og rådfører os med ved vores geoteknikere eller ingeniører. Vi har et tæt samarbejde med flere faste rådgivere, ligesom vi har faste samarbejdspartnere indenfor alle dele af byggeriet.

Forsyningsledninger
Som oftest er vandstik, fjernvarme, el- og datakabler placeret forskellige steder på ejendommen og kan have en uhensigtsmæssigt placering i forhold til den fremtidige brug. Vi sikrer, at bygningsreglement og den lokale kommunes krav opfyldes. Samtidig får vi det til at fylde mindst muligt, men samtidig letter eftersyn og service og opnår flere brugbare kvadratmeter.


Klima- og fremtidssikring

Mange husejere står over for at skulle have separat kloakeret deres huse i disse år. Når vi går i gang med at renovere kælderen, sørger vi for, at kloaksystemet bliver forberedt efter de krav, der stilles til separat kloakering.

Er området ikke blevet separat kloakeret, eller er der er problemer med opstuvning af regn eller spildevand, kan vi rådgive om tiltag, der kan forhindre dette problem i fremtiden. Det kan være installation af højtvandslukke, forøgelse af rør dimension osv.


Sænkning af kældergulv / Adgangsforhold
Når du vælger at ændre din kælders gulvniveau, er det ofte nødvendigt at understøbe soklen, da fundamentet i mange ældre ejendommes ikke er funderet dybt nok.

Når gulvets niveau ændres vil det også være nødvendigt at ændre adgangsforholdene og vinduer/lysindfald til den nye kælder. Ligesom det i visse situation er nødvendigt at etablere redningsåbninger.

Terrænforhold og trappeforløb vil i de fleste tilfælde også skulle ændres. Når kældergulvniveauet ændres skal kloakken som oftest også ændres – nogen gange helt ud til skel.

Vi kan hjælpe med at fastslå omfanget og rådgive omkring alle aspekter.


Omfangsdræn, efterisolering og varmetab.

Efterisolering af kælderens ydervægge giver en god total økonomi på den lange bane, og er et komfort løft for den fremtidige brug af kælderen og boligen.

Vi fraråder i næsten alle tilfælde at efterisolere indefra, da der er risiko for skimmelsvamp.

De kældre, vi renoverer, er fortrinsvis fra før 1980´erne. Og her er sokkel og terrændæk ikke i tilstrækkeligt omfang isoleret, beskyttet mod fugt og radonsikret. Derfor er en kælderrenovering ikke alene en fornuftig beslutning isoleret set for kælderen, men til gavn for resten af huset.

Der opnås en lang række fordele ved efterisolering og omfangsdræn af kælderens ydervægge:

→ Mindre varmetab gennem vægge og dermed en bedre økonomi
→ Varmere overflader, mindre kondens og mindre træk
→ Efterisolering og dræn omkring huset forøger husets værdi
→ Fugtproblemer og vedligehold i form af pudsning og maling minimeres forøget komfortniveau både i kælderen og i resten af huset


Understøbning
Bygninger fra før 1980´erne har ofte et mangelfuldt fundament under kælderniveau, derfor skal kælderen understøbes for at give den ekstra loftshøjde.

En ny gulvkonstruktion, der består af kapilarbrydende lag, isolering og et betondæk med gulvvarme fylder ca. 50 cm. Hertil lægges den ønskede forøgelse af loftshøjden. Desuden skal der lægges ca. 20 cm til, for at føre undersiden af fundamentet ned under udgravningsplenum for at der kan afgives et stabilt aflejringstryk.

Jordbundsforhold og vandspejl kan ændre sig fra meter til meter, derfor et det ofte nødvendigt med supplerende undersøgelser af jordbunden, inden vi går i gang med understøbning.

Revner i dit hus’ facade kan være et varsel om mangelfuld fundering eller dårlige jordbundsforhold.

Vi har ofte understøbt ældre ejendomme, efter klarlægning af jordbundsforholdene, opnået både standsning af sætninger og revnedannelse samt opnået en stærk og fornuftig funderings dybde for den fremtidige renovering af ejendommen. Er der sætningsskader i facaden er det ikke altid et udtryk for at renovering af kælderen er umulig, snare et incitament for at få stoppet udviklingen. I nogle tilfælde har vi understøbt hele kældre med 3 m under eks. fundament. Så næsten alt er muligt med de rigtige forundersøgelser og udførsel. Understøbning kræver uhyre forsigtighed, stort kendskab til jordbunden, beton recepter, armeringsudførsel, forskalling, vedhæftningsforhold, vi laver det hver dag og rådgiver andre udførende omkring det!

 
Bærende konstruktioner
Den oprindelige opdeling af kælderens rum er ikke en hindring for en ny indretning / opdeling af kælderen. Vi opsætte overligere, stålkonstruktioner og aflaste eller afstive eksisterende konstruktioner. Lad os sammen, gennemgå mulighederne.

 
Radon
Radon er en luftart, der dannes af det radioaktive og faste stof radium. Det findes naturligt overalt i jorden, dog i varierende mængder beroende på jordbundsforholdene. Vi anbefaler altid, at der foretages radonmåling, inden man renoverer sin kælder. Vi kan hjælpe med at fortage en radonmåling.

Beboelse i kælderen
At indrette kælderen og omkringliggende terræn så det opfylder bygningsreglementets krav for beboelse er forholdsvis nemt. Det er dog den lokale myndighed, der afgør, om der kan gives tilladelse til anvendelse af kælderen som beboelse.


Krybekælder

Krybekælderen er ikke den mest oplagte mulighed for omdannelse til kælderværelser. Dels fordi der ofte skal støbes meget efter og fjernes meget jord. Men i kældere hvor der er krybekælder i forlængelse af fuld kælder, kan man med fordel etablere ekstra værelse, bad, opbevaringsrum.

 
Poleret beton.
Poleret beton er et oplagt valg til kældergulv. Det reflekterer lyset og får kælderen til at fremstå mere lys og imødekommende, og så er det nemt at holde rent. Det er fugefrit, det suger ikke vand og fugt, det er behagelig at gå på, og så er det et naturprodukt! Der er ingen giftige kemikalier i eller andet, der bidrager til et dårligt indeklima.

Betonen vi bruger er ”almindelig” gulvbeton. Vi har sammensat vores egen grundrecept på betonen, hvorefter man kan tilvælge en farve, tilslag stenstørrelse, glans osv. Mulighederne er mange.

Poleret beton kan konkurrer med klinker og endog være billigere end mange typer klinker. Poleret beton er en arkitektonisk løsning, der ofte er meget nem at forene med næsten alle typer af byggeri.

Vi har installeret poleret beton i offentlige bindingsværksbygninger til helt moderne byggeri. Fælles for dem alle, er at det bliver et flot slutresultat, der er forenelig med både bygning og brugere.

Flydebeton kan IKKE bruges til poleret betongulv!

 
Priser
Det er vanskeligt at give en general kvadratmeterpris. I modsætning til nyt byggeri, hvor de fleste parametre er givet på forhånd, er der ved kælderrenovering, som ved andet renovering nogle faktorer der først skal undersøges. Afgørende punkter vil ofte være behovet for understøbning, dybden af udgravningerne, terræn- og adgangsforhold.

Vi er hele tiden i udvikling for at optimere processer, materialevalg og udførsel. Det kommer vores kunder til gode, og reflekteres i vores priser.

Tilbygning og/eller kælderrenovering
Vores erfaring siger, at en kælderrenovering prismæssigt ofte vil ligge lidt under prisen for eksempelvis en ny tilbygning, hvis kældergulvet ikke skal sænkes. Hvis kældergulve sænkes vil det i de fleste tilfælde være dyrere.

I nogle tilfælde kan ældre ejendomme være vanskelige at forene med en morderne tilbygning.

Selv om man bygger til, vil kælderen formentlig stadig have brug for at blive renoveret, så total økonomisk vil det være en fordel at renovere kælderen da man også får optimeret komforten i hele huset og mindsker husets varmetab.

Der er mange væsentlige fordele ved at renovere de eksisterende kvadratmeter, man har under sig. Vi udfører også tilbygninger, og vil gerne hjælpe med at belyse fordele og ulemper for begge dele.

FLIB BYG ApS

Rudolfsgårdvej 8A
8260 Viby J

CVR: 39178397

 

Adresse

Flib Byg ApS
Rudolfsgårdvej 8A
8260 Viby J

 

Kontakt

Tel. 51 92 53 59
Mail: [email protected]

 

Kontakt

Tel. 51 92 53 59
Mail: [email protected]
CVR; 39 17 83 97

 

Kontakt

Tel. 51 92 53 59
Mail: [email protected]
CVR; 39 17 83 97

 

instagram